• s8
 • s7

Zenica Üniversitesi 1959 yılında metalürji enstitüsü olarak kuruşlum eğitim kurumudur. Kurulduğu dönemde bu alanda kalifiye eleman açığını kapatma amacına hizmet eden Zenica Üniversitesi değişen koşullar ve buna bağlı olarak ortaya eğitim ihtiyacını karşılamaya muktedir olmuş Avrupa’nın başarılı üniversitelerinden birisidir.

Günümüzde dünya çapında dünya düzenine ayak uyduran ve yurtdışından da öğrenci kabul eden Zenica üniversitesi, gerek fiziki koşulları gerekse eğitim programları ile dünya üzerinde eğitim otoritelerince ilgi ile takip edilmektedir. Son yıllarda dünya genelinde hissedilen küreselleşmeye ayak uyduran kurum artık ülke dışından öğrencilere kapılarını açmakta ve her üniversite öğrencisinin nitelikli ve modern eğitim sistemlerinden yararlanmasını ilke edinmektedir.

Cervantes “ insan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar.” bu sözle Cervantes’in ifade etmek istediği detay günün koşullarında ve uygulanabilir bir eğitim, insanlığın ayakta kalması için temel kuraldır.

Europass Mavi Diploma

Zenica Üniversitesi yakın tarihte Bologna anlaşmasına üyelik gerçekleştirmiş ve böylece eğitim programı Avrupa genelinde kabukla gören üniversiteler arasında yer almıştır. Bunun sonucunda ise eğitim alan ve eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere Europass mavi diploma hakkı tanınmıştır.

Europass mavi diploma Bologna anlaşmasına üye ülkelerde geçerli sayılmakta, öğrenci diploması işe bu ülkelerden hangisini seçerse iş hayatına başlayabilmektedir. Europass mavi diploma aynı zamanda YÖK Kurumu tarafından da tanınmaktadır. Türkiye’nin Bologna anlaşmasına dâhil olmasından oluşan bu avantaj sayesinde Zenica Üniversitesi’nden mezun olan bir öğrenci istediği takdirde Türkiye’de diplomasını tanıtabilmekte ve kariyer yapabilmektedir.

Bologna Anlaşması

Bologna anlaşması 1998 yılında Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere’nin katılımı ile gerçekleşmiş eğitim reform sürecidir ve bu anlaşmaya katılan üye ülkeler topluluğudur. Anlaşmanın ana teması Avrupa genelinde yükseköğretim standartlarını geliştirmek, tek tip eğitim sistemlerinden sıyrılıp geliştirilebilir ve uygulanabilir eğitim programlarının benimsenmesi, yaşam boyu eğitimin sağlanması, anlaşma dâhilindeki yükseköğretim kurumlarının eğitim sistemlerinin Avrupa genelinde kabul görmesidir.

4 ülkenin başlattığı bu anlaşma günümüzde 47 ülkenin üyeliği ile ilerlemekte, artık dünyanın birçok noktasında Bologna kriterleri benimsenmektedir. Bunun sonucunda dünya genelinde yükseköğretimde Avrupa standartları kabul görmektedir.

Anlaşma dâhilinde eğitim veren kurumlar diğer üye ülke üniversitelerin eğitim programlarını tanınmakta, yükseköğretimde yaratılan esnek eğitim yolları sayesinde geliştirilebilir eğitim olanağı doğmaktadır. Öğrencinin eğitim aldığı süre boyunca Avrupa standartlarında eğitim almasına olanak sağlayan Bologna sürecinde iş hayatına başlaması ile birlikte yeni projeler ile eğitimin devam etmesi ve öğrencinin bilgilerinin güncellenebilmesi asıl amaçtır. Son hali ile Bologna kriterleri incelenecek olursa;

 • Kolay anlaşılabilir ve birbiri ile karşılaştırılabilir diploma veya dereceleri oluşturmak (bu amaca hizmet etmesi için diploma eki uygulaması getirilmiştir)
 • Yükseköğretimde lisans ve yüksek lisans olmak üzere iki aşamalı eğitim modelinin uygulanması
 • Avrupa kredi transfer sisteminin uygulanması
 • Öğretim görevlileri ve öğrencilerin hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak
 • Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmak
 • Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek
 • Yaşam boyu öğretimin teşvik edilmesi
 • Öğrencilerin yükseköğretim kurumlarını katılımlarını aktif hale getirmek
 • Avrupa öğretim alanını cazip hale getirilmesi

Bologna anlaşmasında yer alan kriterlerin hepsi modern ve uygulanabilir eğitim sistemini desteklemektedir. Bu sebeple dünya genelinde en çok itibar gören eğitim sistemi olarak Bologna anlaşması gösterilmektedir. Zenica üniversitesi Bologna anlaşmasına üye olarak eğitim standardını tüm dünyaya kanıtlamıştır.

Lizbon Anlaşması

Zenica Üniversitesi Lizbon antlaşması gereği Avrupa Birliğine uyum süreci dâhilinde olan Bosna Hersek’te yer alması sebebi ile yükseköğretim avantajları da Avrupa standartlarındadır. Buna göre Zenica Üniversitesi’nin öğrencilerine verdiği diploma, Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli sayılmaktadır. Ayrıca eğitim sürecinde öğrenci yine Lizbon antlaşmasının avantajlarından yararlanarak Avrupa Birliği tarafından tanınan başka bir üniversiteye geçiş yapabilmekte ve eğitimine bu imkânlar dâhilinde devam edebilmektedir.

Zenica Üniversitesi Tıp Bölümü

Tıp alanında yükseköğretim almayı düşünen gençlere buradan sesleniyoruz, neden hayallerinizi ülke içi ile kısıtlıyorsunuz? Neden Avrupa’nın ortasında modern ve geliştirilebilir eğitim hakkından yararlanmak istemiyorsunuz? Gelin hayallerinize Zenica Üniversitesi tıp fakültesinde yön verin. Tüm bilimsel gelişmeleri yakından takip edin. Derslik ortamına takılıp kalmadan uygulayarak öğrenme imkânına sahip olun. Dünya standartlarında eğitim hakkı alırken aldığınız eğitim ile Avrupa genelinde kariyer yapma olanağına da sahip olun. Geleceğinize güven ile bakmanın huzuru ile eğitim alın.

Zenica Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi

Zenica Üniversitesi Makine Mühendisliği dünya genelinde en başarılı bulunan eğitim programlarına bağlı kalarak eğitim hizmeti vermektedir. Öğrencinin ilgi alanına göre bölümler arasında geçiş yapılabilindiği gibi lisansını tamamlayan öğrenci isteği doğrultusunda yine Zenica Üniversitesi’nde makine mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi de alabilmektedir. Fakültede yer alan bölümler incelendiği zaman ürün tasarımı, endüstri mühendisliği, endüstriyel ergonomi, enerji mühendisliği gibi kilit bölümlerde eğitim verilmekte, öğrencinin makine bilimi ile ilgili tüm gelişmelere hâkim olabilmesi için kaynak temin edilmektedir.

Öğrenci derslik ortamından ziyade laboratuvar ve atölye eğitimlerine ağırlık vermekte, her birisi kendi alanında devrim niteliğinde başarılara imza atmış akademisyenlerin kontrolünde eğitim gerçekleşmektedir. Bilimsel gelişmelerin yer aldığı etkinliklere katılımı sağlanarak öğrencinin ufkunun açılması amaçlanmakta ve çoğu kez öğrenci iş hayatına bu tür etkinliklerde yön verebilmektedir. Ayrıca erasmus ve staj programları ile öğrencinin deneyimlerini artması ve dünya görüşüne sahip olması amaçlanmaktadır.

Zenica Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bölümleri

Eğitime gönül veren ve bu yönde kariyer yapmak isteyen gençleri Zenica üniversitesine bekliyoruz. Çünkü Avrupa Birliği tarafından tanınan bu köklü eğitim kurumu Bosna Hersek gibi Avrupa’nın merkezinde yer alması ve tüm bilimsel gelişmelere çok yakın konumda bulunuyor olması açısından geleceğin nitelikli ve özgüven sahibi eğitimcilerini mezun etmektedir. Her öğrenci Zenica Üniversitesi’nden modern uygulanabilir ve geliştirilebilir bir eğitimin sonucunda mezun olmakta, öğrenci daha eğitim sürecinde iken kendisini ifade etme imkânı bulabilmektedir.

Zenica Üniversitesi Tercih Sebepleri

 • Zenica Üniversitesi dünyanın gelişmiş üniversiteleri ile boy ölçüşebilecek eğitim düzeyine sahiptir. Buna bağlı olarak her öğrenci modern eğitim hakkına sahiptir
 • Zenica Üniversitesi Bologna sürecine uyumlu eğitim vermesi açısından öğrencinin uygulanabilir eğitim hakkına sahip olması temel kuraldır. Buna bağlı olarak öğrencinin derslik ortamından ziyade atölye ya da laboratuvar dersleri ile eğitim alması ve bilgisini deneyime dönüştürmesi asıl amaçtır.
 • Zenica Üniversitesi’nin mezun olan öğrencilerine sunduğu Europass mavi diploma ile istediği, hayalini kurduğu bir ülkede kariyer yapma hakkı kazanan öğrenci YÖK tarafından da kabul gören diploması sayesinde isterse Türkiye de de iş hayatına atılabilir.
 • Avrupa’nın göbeğinde yer alan bu akademik kurum sayesinde öğrenci bilimsel etkinliklerde kendisini ifade etme imkânına sahip olurken, aynı zamanda mesleğinin geleceği hakkında da ipuçları edinebilir.
 • Zenica Üniversitesi’nde eğitim alacak öğrenci farklı bir ortamda bulunuyor olmanın getirdiği dünya görüşüne sahip olurken geleceği ile ilgili bağlantıları daha öğrencilik sürecinde gerçekleştirebilir.
 • Birçok Avrupa üniversitesi ile eşdeğerde eğitim hakkı sunan Zenica Üniversitesi eğitim harç bedeli ve yaşam giderleri açısından oldukça ekonomiktir. Öğrenci dünya standartlarında eğitim hakkını çok az bir bütçe ile karşılayabilmektedir.

Zenica Üniversitesi Yaşam Giderleri

Zenica Üniversitesi Bosna Hersek’in en köklü eğitim kurumlarından birisidir. Diğer Avrupa üniversiteleri ile eşdeğer eğitim veren bu köklü kurumun tek farklı diğer üniversitelere nazaran daha düşük eğitim harç bedeli uygulamasına sahip oluşudur. Öğrenci farklı bir Avrupa üniversitesinde alacağı eğitim için bir yıllık eğitim har bedeli olarak 4000-5000 Euro ödemesi gerekiyorken, Zenica Üniversitesi eğitim harç bedeli 1500 Euro’dur. Buda öğrencinin maddi sıkıntı yaşamadan eğitim alabilmesine olanak sağlamaktadır. Bunun yanı sıra öğrenci yurtlarının da konaklama giderleri oldukça düşük olup, öğrencinin ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte yurtlar bulunmaktadır. Aynı zamanda kiralık ev seçenekleri de öğrenciler tarafından değerlendirilmektedir.

Bosna Hersek yakın zamanda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından yaşadığı toparlanma süreci, öğrenciye ekonomik ve ucuz bir öğrencilik hayatı yaşamasına yardımcı olmaktadır. Yeme içme giderlerinden gerek şehir içi ve şehirlerarası ulaşım, gerekse konaklama giderlerine kadar birçok kalem ihtiyaç oldukça düşük maliyet ile karşılanabilir. Ayrıca sosyal yaşamda oldukça ucuz olması bakımından öğrenci hem aktif ve eğlenceli hem de bütçesini sarsmadan eğitim alabilmektedir. Bu durum öğrencinin küçük bir bütçe ile konforlu bir eğitim süreci geçirmesinde etkili olmaktadır.

Zenica Üniversitesi Bölümleri

Zenica Üniversitesi hizmete başladığında sadece metalürji enstitüsü olarak kurulmuştur. ancak zaman içinde değişen ve gelişen eğitim ihtiyacını karşılama amacı ile her yıl yeni bölümler eklenmiştir. Günümüzde 12 ayrı bölümde eğitim verilmektedir. Buna göre;

Zenica Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Ön Lisans)

Cerrahi tıp

iç hastalıkları

neropsikiatri

Aile ve çocuk sağlığı

cerrahi

rehabilitasyon

Sosyal pedagojidir.

Zenica Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Sınıf öğretmenliği

İngiliz dili ve edebiyatı

Alman dili vee edebiyatı

BHS dili ve edebiyatı

Türk dili ve edebiyatı

Matematik ve enformatiktir.

Zenica Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoloji

anatomi

patoloji

aile hakimliğidir.

Zenica Üniversitesi Pedogoji Fakültesi

Okul öncesi

Sosyal Pedogoji

psikolojidir.

Zenica Şehri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Zenica Bosna Hersek’in 4. büyük şehridir. Geçmişten gelen Osmanlı dönemine ait izler kadar, Bosna savaşında yer alan Türk taburunun yerleşkesi olan Zenica, Türk dostu ve Türk canlısı bir Avrupa şehridir. Şehirde tarihi doku ile günlük hayat iççice geçmiştir. Osmanlının hüküm sürdüğü topraklarda günlük hayat içinde tarihi bina, köprü ve camiler hala aktif biçimde kullanılmaktadır. Bosna nehrinin etrafına kurulan şehrin başkente uzaklığı 70 km’dir ve ulaşım kolaydır.

Bosna Hersek’in sanayisinin yüzde 65 lik kısmının Zenica ’da bulunduğunu söylemek, halkın refah düzeyi hakkında da ipucu vermektedir. Yeşillikler içinde yer alan Zenica sıcakkanlı insanı, modern ve yaşanabilirliği yüksek sosyal ortamı ile Türklerin hiç yabancılık çekmeden, kendi memleketinde nefes alıyormuş hissine kapılacağı bir Avrupa şehridir. Şehirde yer alan Zenica Üniversitesi’nin popülasyonunun yükselmesi şehirdeki hareketliliği bir kat daha arttırmaktadır.

Bosna Hersek Zenica Üniversitesi Kayıt Şartları

Zenica Üniversitesi’ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adaylarının hazırlaması gereken evraklar;

Kimlik kartının aslı ve noter tasdikli nüshası

Uluslararası doğum belgesinin aslı ve noter tasdikli sureti

Nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgâh evrakının aslı ve sureti

Nüfus müdürlüğünden alınmış nüfus kayıt örneği

Renkli apostilli ve noter onaylı taahhütname

transkript belgesinin aslı, renkli apostilli ve noter onaylı sureti

Lise diplomasının aslı ve noter onaylı sureti

Fotoğraflı sağlık raporunun aslı, renkli apostilli ve noter onaylı sureti

Taahhütnamede kefil gösterilen kişinin kimlik bilgileri ve çalışma belgesi

Bosna Hersek tarafından verilen ve üzerinde ibare bulunan bir yıllık sağlık sigorta poliçesinin aslı

Pasaportun aslı ve sureti

UYAP sabıka kaydı ve soruşturma temiz kâğıdı aslı

8 adet pasaporta kullanıma uygun biyometrik fotoğraf

Zenica Üniversitesi’ne kayıt işlemlerinde öğrenci adayından talep edilen evraklar bunlardır. Bu evrakların istenildiği biçimde ve eksiksiz olarak hazırlanıp teslim edilmesi, önemli bir detaydır.

Bosna Hersek Zenica- Türkiye’den Ulaşım Nasıl Sağlanıyor?

Türkiye’den Zenica ’ya ulaşmak için karayolu, havayolu, ya da demiryolu tercih edilebilir. Ancak günümüz koşullarında demiryolu ile Avrupa’ya gitmek ihtiyaç duyulan süre sebebi ile çok ilgi görmemektedir. Havayolu ile ulaşım ise en çok tercih edilen yöntem olup gerek eğitim amacı ile Zenica ‘ya gidenler, gerekse iş ya da turizm amaçlı Zenica ‘ya ulaşmak isteyenler uçak ile ulaşmaktadır. Zenica ‘ya havayolu ile gitmek isteyenler için İstanbul’dan her gün THY ve özel havayolu şirketlerinin uçuşu bulunmaktadır. İstanbul’dan Saraybosna’ya ulaşım gerçekleşmekte ve burada Zenica ‘ya karayolu ile gidilebilmektedir. Saray Bosna ile Zenica arasındaki mesafenin 70 km olduğu düşünülecek olursak, bu yolculuk ortalama 1 saatte gidilebilmektedir. Saraybosna ile İstanbul arasındaki uçuş mesafesi de ortalama 2 saat sürmektedir. Havayolu ile Zenica ‘ya ulaşmayı hedefleyen bir kişi ortalama bekleme süreleri ile birlikte 4-5 saatte Zenica ‘ya ulaşabilmektedir.

Zenica ‘ya karayolu ile ulaşmak biraz daha yorucu olabilir. Ancak macera arayan “hem giderim hem gezerim” mantığını takip edenler ise karayolunu değerlendirmektedir. Özel otomobil ile Zenica ‘ya ulaşmak isteyenler tahmini 1300 km’lik yolu göze almak durumundadır. Ortalama 15 saat süren bu yolculuk iki şoför olduğu zaman keyifli bile olabilir. İstanbul’dan Zenica ‘ya doğru yola çıkan araç ile öncelikle Bulgaristan’a giriş yapılmakta, yol üzerinde Pazarcık ve Sofya geçilerek Sırbistan’a gümrük kapısına ulaşılmaktadır. Buradan Belgrad, dobroj ve Zenica ‘ya ulaşılabilmektedir. Balkanların eşsiz manzaralarının keyfini çıkartmak isteyenler için alternatif ulaşım olarak kara yolu değerlendirilebilir ya da konfordan vazgeçmeyenler Zenica ya ulaşım için havayolunu değerlendirebilir.

Bosna Hersek Eğitim Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı çok uzun zamandan bu yana yurtdışı eğitim danışmanlığı alanında hizmet veren ve bu alanda kalite çıtasını her daim bir adım yükseğe çıkartan aracı kurumdur. Bugün Türkiye geneline bakıldığında yurtdışında üniversite eğitim almak isteyen öğrenci adaylarının yüzde 65 oranında kısmı Eurostar ile bağlantı kurmakta ve aracılık hizmeti almaktadır. Yıllarını bu alanda geçirtmiş olmanın getirdiği bilgi birikimi ve uzman kadrosu ile hizmet sunan Eurostar, öğrenci adayının okula kayıt kabul işlemlerinin başlamasından mezuniyetine kadar eğitim süresinin her anında yanında yer almakta, olası her türlü soruna karşı çözüm üreterek öğrencinin huzurlu ve konforlu eğitim almasında etkili olmaktadır.

zenica-universitesi-ilahiyat

Zenica Üniversitesi İlahiyat

Zenica Üniversitesi İlahiyat Zenica Üniversitesi İlahiyat, İlahiyat alanında üniversite eğitimi almak istiyor fakat hangi üniversite olacağına karar veremiyorsanız bir de Zenica Üniversitesi’ni araştırmanızı öneririz. Bu noktada yurtdışında üniversite eğitimi almanın zorlukları ve maliyeti sizi korkutabilir. Ancak biraz araştırma yaptıktan sonra inanın hiç de sandığınız kadar korkulacak bir şey olmadığını siz de göreceksiniz. Zenica Üniversitesi İlahiyat […]

Okumaya devam et 0
zenica-universitesi-turk-dili-edebiyati

Zenica Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı

Zenica Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Zenica Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı, Zenica Üniversitesi bir zamanlar Osmanlının hüküm sürdüğü topraklarda bulunuyor olması sebebi ile hala ülke üzerinde Osmanlının ve Türkiye’nin etkileri hissedilmektedir. Bu sebeple eğitim sisteminde Türk tarihi ve sanatı ile ilgili bölümlerde yer almaktadır. Zenica Üniversitesi Türk dili ve edebiyatı bölümü bu alanda eğitim […]

Okumaya devam et 0
zenica-univertsitesi-sinif-ogretmenligi

Zenica Ünivertsitesi Sınıf Öğretmenliği

Zenica Ünivertsitesi Sınıf Öğretmenliği Zenica Ünivertsitesi Sınıf Öğretmenliği Sınıf öğretmenliği alanında akademik eğitim almak mı istiyorsunuz? Peki, Zenica Üniversitesi’nde sınıf öğretmenliği eğitimi almak istemez misiniz? Bir düşünün; Avrupa’nın merkezinde, modern ve uygulanabilir bir eğitim sisteminde üniversite okumak sizce de hoş olmaz mı? Size Zenica üniversitesinin ayrıcalıklı ve modern eğitim sistemi hakkında bilgi verdiğimizde eminiz ki, […]

Okumaya devam et 0
zenica-universitesi-proses-muhendisligi

Zenica Üniversitesi Proses Mühendisliği

Zenica Üniversitesi Proses Mühendisliği Zenica Üniversitesi Proses Mühendisliği Hayatınızın kontrolü elinizde ve siz geleceğinize şekil verme aşamasındasınız. Neden ufkunuzu biraz daha genişletip Avrupa’da bir üniversitede proses mühendisliği eğitimi almıyorsunuz. Örneğin Zenica Üniversitesi Proses Mühendisliği son yıllarda kapılarını Türkiye’den ve dünyanın farklı bölgelerinden öğrencilere açtı. Zenica Üniversitesi, 11950li yıllarda kurulmuş ve kurulduğu günden bu yana başarı […]

Okumaya devam et 0

Zenica Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Zenica Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Zenica Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde hayallerinizi yön vermek, hayata 1-0 önde başlamak istemez misiniz? Gelin ufkunuzu açın ve hayallerinizi sınırların ötesine taşıyın. Artık ülke dışından da öğrenci kabul etmeye başlayan Zenica Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve diğer bölümlerde boş kontenjanlar siz gençleri bekliyor. Gelin bu seçkin ve ayrıcalıklı eğitim dünyasına dâhil olun geleceğe […]

Okumaya devam et 0
zenica-universitesi-istatistik

Zenica Üniversitesi İstatistik

Zenica Üniversitesi İstatistik Zenica Üniversitesi İstatistik Rakamlar ile aranız iyi ise ve bu alanda kariyer yapma hedefiniz varsa, neden hayallerinizi küçük tutuyorsunuz? Neden Zenica Üniversitesi İstatistik bölümünü seçerek hayatınıza olumlu yönde bir katkı sağlamıyorsunuz? Gelin, sizi hayallerinize biz ulaştıralım ve hedefe yükselmenizi sağlayalım. Zenica Üniversitesi İstatistik bölümü her yıl Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden birçok […]

Okumaya devam et 0
zenica-universitesi-hukuk

Zenica Üniversitesi Hukuk

Zenica Üniversitesi Hukuk Adalet ve hukuk ilgi alanınıza giriyor ve hukuk alanında kariyer yapmak istiyorsanız hukuk teriminin doğduğu topraklarda Zenica Üniversitesi Hukuk bölümünde üniversite eğitimi almaya ne dersiniz? Acaba bu mümkün mü? Dediğinizi duyar gibiyiz. Evet, bu mümkündür. Zenica Üniversitesi Hukuk bölümü son yıllarda dünya genelinden öğrenci kabul etmeye başladı ve en çokta Türkiye’den öğrenciler […]

Okumaya devam et 0
zenica-universitesi-fransiz-dili-edebiyati

Zenica Üniversitesi Fransız Dili Ve Edebiyatı

Zenica Üniversitesi Fransız Dili Ve Edebiyatı Zenica Üniversitesi Fransız Dili Ve Edebiyatı Fransız dili ve Edebiyatı üzerine üniversite eğitim almak istiyor fakat hangi ülkede ve hangi üniversitede akademik eğitim alacağınıza karar veremiyorsanız Zenica Üniversitesi Fransız Dili Ve Edebiyatı bölümü tam da hayallerinizde yer alan üniversite imkânını size sunabilecek kurumdur. Bosna Hersek gibi Avrupa’nın ortasında yer […]

Okumaya devam et 0
zenica-universitesi-makine-muhendisligi

Zenica Üniversitesi Makine Mühendisliği

Zenica Üniversitesi Makine Mühendisliği Zenica Üniversitesi Makine Mühendisliği, Hayalinizde makine mühendisliği yatıyorsa ve bu alanda üniversite eğitimi almayı düşünüyorsanız ne olur hayallerinizi büyültün ve sınırların ötesine geçerek seçkin bir üniversitede eğitim almayı seçin. Bu noktada Avrupa’da üniversite eğitim almak çok uzak ihtimal dediğinizi duyar gibiyiz. Oysa Zenica Üniversitesi Makine Mühendisliği bu yıl kapılarını yurtdışından öğrencilere de […]

Okumaya devam et 0
zenica-universitesi-cevre-muhendisligi

Zenica Üniversitesi Çevre Mühendisliği

Zenica Üniversitesi Çevre Mühendisliği Zenica Üniversitesi Çevre Mühendisliği Çevre mühendisliği günümüzün yıldızı parlayan mesleklerinden birisidir. Siz de bu alanda kariyer yapmak istiyorsanız hayallerinizi daha büyütmeli ve sınırların ötesine taşımalısınız. Peki, bu noktada size Zenica Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde eğitim almayı önersek ne dersiniz? Balkanların eğitim alanında çıtayı yükselten kurum olan Zenica Üniversitesi Çevre Mühendisliği ve […]

Okumaya devam et 0
zenica-universitesi-alman-dili-edebiyati

Zenica Üniversitesi Alman Dili Ve Edebiyatı

Zenica Üniversitesi Alman Dili Ve Edebiyatı Zenica Üniversitesi Alman Dili Ve Edebiyatı Alman dili ve edebiyatı bölümünde akademik eğitim almak isteyen genç arkadaş neden Zenica üniversitesini seçenekler arasına koymuyorsun? Düşün ki hayallerine giden yolu birde Avrupa’nın en başarılı üniversitelerinden birinde eğitim almak ile taçlandıracaksın ve avantajlar ile dolu bir eğitim programının dâhilinde olacaksın. Ayrıca dünyanın […]

Okumaya devam et 0
zenica-universitesi-sosyal-pedogoji

Zenica Üniversitesi Sosyal Pedogoji

Zenica Üniversitesi Sosyal Pedogoji Zenica Üniversitesi Sosyal Pedogoji Üniversite hazırlığındaysanız ve hayalleriniz Türkiye’ye sığmıyorsa daha büyük düşünüp daha güçlü olmak hedefiniz ise Zenica Üniversitesi Sosyal Pedagoji bölümünü tercih etmelisiniz. Çünkü sizin hayallerinize ulaşmanızda ve isteğiniz bir kariyere sahip olmanızda ihtiyaç duyabileceğiniz tüm özellikler Zenica Üniversitesi’nde mevcuttur. Zenica Üniversitesi, 1950li yılların başında kurulmuş ve ağrı bir […]

Okumaya devam et 0
zenica-universtesi-ingiliz-dili-edebiyati

Zenica Üniverstesi İngiliz Dili Ve Edebiyatı

Zenica Üniverstesi İngiliz Dili Ve Edebiyatı Zenica Üniverstesi İngiliz Dili Ve Edebiyatı Hayallerinizi bir adım daha yukarı taşımak ve üniversite eğitiminizi Zenica Üniversitesi İngiliz Dili Ve Edebiyatı bölümünde yapmak istemez misiniz? Bu kadar ayrıcalık ve imkânlar ile donatılmış Avrupa’nın sayılı üniversiteleri arasında yer alan bir üniversitede akademik eğitim alıyor olmak eminiz ki sizi de etkiledi […]

Okumaya devam et 0
zenica-universitesi-saglik-yonetimi

Zenica Üniversitesi Sağlık Yönetimi

Zenica Üniversitesi Sağlık Yönetimi Zenica Üniversitesi Sağlık Yönetimi Haraketli verimli ve aktif bir üniversite hayatı istiyorum mezun olduğunda iş bulmaktan korkmayacağım bir üniversiteden mezun olmak istiyorum diyorsanız, o halde Zenica Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde eğitim almalısınız. Zenica Üniversitesi’nde eğitim almak fikir başta tedirgin olmanıza neden olabilir, Hem Avrupa’da üniversite okumak hem de ülke dışına çıkmak […]

Okumaya devam et 0
zenica-universitesi-psikoloji

Zenica Üniversitesi Psikoloji

Zenica Üniversitesi Psikoloji Zenica Üniversitesi Psikoloji Psikolojiye ilgi duyuyor ve bu alanda kariyer yapmak istiyorsanız öncelikle nitelikli ve başarısını dünyaya duyurmuş bir üniversiteden eğitim almanız gerekir. Zenica Üniversitesi Psikoloji bölümü bu alanda en başarılı üniversiteler sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. Kurum hizmete başladığı günden bu yana her geçen gün bir adım daha ileriye gitmekte ve […]

Okumaya devam et 0
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!