Zenica Üniversitesi 1959 yılında metalürji enstitüsü olarak kuruşlum eğitim kurumudur. Kurulduğu dönemde bu alanda kalifiye eleman açığını kapatma amacına hizmet eden Zenica Üniversitesi değişen koşullar ve buna bağlı olarak ortaya eğitim ihtiyacını karşılamaya muktedir olmuş Avrupa’nın başarılı üniversitelerinden birisidir.

Günümüzde dünya çapında dünya düzenine ayak uyduran ve yurtdışından da öğrenci kabul eden Zenica üniversitesi, gerek fiziki koşulları gerekse eğitim programları ile dünya üzerinde eğitim otoritelerince ilgi ile takip edilmektedir. Son yıllarda dünya genelinde hissedilen küreselleşmeye ayak uyduran kurum artık ülke dışından öğrencilere kapılarını açmakta ve her üniversite öğrencisinin nitelikli ve modern eğitim sistemlerinden yararlanmasını ilke edinmektedir.

Cervantes “ insan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar.” bu sözle Cervantes’in ifade etmek istediği detay günün koşullarında ve uygulanabilir bir eğitim, insanlığın ayakta kalması için temel kuraldır.

Europass Mavi Diploma

Zenica Üniversitesi yakın tarihte Bologna anlaşmasına üyelik gerçekleştirmiş ve böylece eğitim programı Avrupa genelinde kabukla gören üniversiteler arasında yer almıştır. Bunun sonucunda ise eğitim alan ve eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere Europass mavi diploma hakkı tanınmıştır.

Europass mavi diploma Bologna anlaşmasına üye ülkelerde geçerli sayılmakta, öğrenci diploması işe bu ülkelerden hangisini seçerse iş hayatına başlayabilmektedir. Europass mavi diploma aynı zamanda YÖK Kurumu tarafından da tanınmaktadır. Türkiye’nin Bologna anlaşmasına dâhil olmasından oluşan bu avantaj sayesinde Zenica Üniversitesi’nden mezun olan bir öğrenci istediği takdirde Türkiye’de diplomasını tanıtabilmekte ve kariyer yapabilmektedir.

Bologna Anlaşması

Bologna anlaşması 1998 yılında Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere’nin katılımı ile gerçekleşmiş eğitim reform sürecidir ve bu anlaşmaya katılan üye ülkeler topluluğudur. Anlaşmanın ana teması Avrupa genelinde yükseköğretim standartlarını geliştirmek, tek tip eğitim sistemlerinden sıyrılıp geliştirilebilir ve uygulanabilir eğitim programlarının benimsenmesi, yaşam boyu eğitimin sağlanması, anlaşma dâhilindeki yükseköğretim kurumlarının eğitim sistemlerinin Avrupa genelinde kabul görmesidir.

4 ülkenin başlattığı bu anlaşma günümüzde 47 ülkenin üyeliği ile ilerlemekte, artık dünyanın birçok noktasında Bologna kriterleri benimsenmektedir. Bunun sonucunda dünya genelinde yükseköğretimde Avrupa standartları kabul görmektedir.

Anlaşma dâhilinde eğitim veren kurumlar diğer üye ülke üniversitelerin eğitim programlarını tanınmakta, yükseköğretimde yaratılan esnek eğitim yolları sayesinde geliştirilebilir eğitim olanağı doğmaktadır. Öğrencinin eğitim aldığı süre boyunca Avrupa standartlarında eğitim almasına olanak sağlayan Bologna sürecinde iş hayatına başlaması ile birlikte yeni projeler ile eğitimin devam etmesi ve öğrencinin bilgilerinin güncellenebilmesi asıl amaçtır. Son hali ile Bologna kriterleri incelenecek olursa;

 • Kolay anlaşılabilir ve birbiri ile karşılaştırılabilir diploma veya dereceleri oluşturmak (bu amaca hizmet etmesi için diploma eki uygulaması getirilmiştir)
 • Yükseköğretimde lisans ve yüksek lisans olmak üzere iki aşamalı eğitim modelinin uygulanması
 • Avrupa kredi transfer sisteminin uygulanması
 • Öğretim görevlileri ve öğrencilerin hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak
 • Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmak
 • Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek
 • Yaşam boyu öğretimin teşvik edilmesi
 • Öğrencilerin yükseköğretim kurumlarını katılımlarını aktif hale getirmek
 • Avrupa öğretim alanını cazip hale getirilmesi

Bologna anlaşmasında yer alan kriterlerin hepsi modern ve uygulanabilir eğitim sistemini desteklemektedir. Bu sebeple dünya genelinde en çok itibar gören eğitim sistemi olarak Bologna anlaşması gösterilmektedir. Zenica üniversitesi Bologna anlaşmasına üye olarak eğitim standardını tüm dünyaya kanıtlamıştır.

Lizbon Anlaşması

Zenica Üniversitesi Lizbon antlaşması gereği Avrupa Birliğine uyum süreci dâhilinde olan Bosna Hersek’te yer alması sebebi ile yükseköğretim avantajları da Avrupa standartlarındadır. Buna göre Zenica Üniversitesi’nin öğrencilerine verdiği diploma, Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli sayılmaktadır. Ayrıca eğitim sürecinde öğrenci yine Lizbon antlaşmasının avantajlarından yararlanarak Avrupa Birliği tarafından tanınan başka bir üniversiteye geçiş yapabilmekte ve eğitimine bu imkânlar dâhilinde devam edebilmektedir.

Zenica Üniversitesi Tıp Bölümü

Tıp alanında yükseköğretim almayı düşünen gençlere buradan sesleniyoruz, neden hayallerinizi ülke içi ile kısıtlıyorsunuz? Neden Avrupa’nın ortasında modern ve geliştirilebilir eğitim hakkından yararlanmak istemiyorsunuz? Gelin hayallerinize Zenica Üniversitesi tıp fakültesinde yön verin. Tüm bilimsel gelişmeleri yakından takip edin. Derslik ortamına takılıp kalmadan uygulayarak öğrenme imkânına sahip olun. Dünya standartlarında eğitim hakkı alırken aldığınız eğitim ile Avrupa genelinde kariyer yapma olanağına da sahip olun. Geleceğinize güven ile bakmanın huzuru ile eğitim alın.

Zenica Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi

Zenica Üniversitesi Makine Mühendisliği dünya genelinde en başarılı bulunan eğitim programlarına bağlı kalarak eğitim hizmeti vermektedir. Öğrencinin ilgi alanına göre bölümler arasında geçiş yapılabilindiği gibi lisansını tamamlayan öğrenci isteği doğrultusunda yine Zenica Üniversitesi’nde makine mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi de alabilmektedir. Fakültede yer alan bölümler incelendiği zaman ürün tasarımı, endüstri mühendisliği, endüstriyel ergonomi, enerji mühendisliği gibi kilit bölümlerde eğitim verilmekte, öğrencinin makine bilimi ile ilgili tüm gelişmelere hâkim olabilmesi için kaynak temin edilmektedir.

Öğrenci derslik ortamından ziyade laboratuvar ve atölye eğitimlerine ağırlık vermekte, her birisi kendi alanında devrim niteliğinde başarılara imza atmış akademisyenlerin kontrolünde eğitim gerçekleşmektedir. Bilimsel gelişmelerin yer aldığı etkinliklere katılımı sağlanarak öğrencinin ufkunun açılması amaçlanmakta ve çoğu kez öğrenci iş hayatına bu tür etkinliklerde yön verebilmektedir. Ayrıca erasmus ve staj programları ile öğrencinin deneyimlerini artması ve dünya görüşüne sahip olması amaçlanmaktadır.

Zenica Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bölümleri

Eğitime gönül veren ve bu yönde kariyer yapmak isteyen gençleri Zenica üniversitesine bekliyoruz. Çünkü Avrupa Birliği tarafından tanınan bu köklü eğitim kurumu Bosna Hersek gibi Avrupa’nın merkezinde yer alması ve tüm bilimsel gelişmelere çok yakın konumda bulunuyor olması açısından geleceğin nitelikli ve özgüven sahibi eğitimcilerini mezun etmektedir. Her öğrenci Zenica Üniversitesi’nden modern uygulanabilir ve geliştirilebilir bir eğitimin sonucunda mezun olmakta, öğrenci daha eğitim sürecinde iken kendisini ifade etme imkânı bulabilmektedir.

Zenica Üniversitesi Tercih Sebepleri

 • Zenica Üniversitesi dünyanın gelişmiş üniversiteleri ile boy ölçüşebilecek eğitim düzeyine sahiptir. Buna bağlı olarak her öğrenci modern eğitim hakkına sahiptir
 • Zenica Üniversitesi Bologna sürecine uyumlu eğitim vermesi açısından öğrencinin uygulanabilir eğitim hakkına sahip olması temel kuraldır. Buna bağlı olarak öğrencinin derslik ortamından ziyade atölye ya da laboratuvar dersleri ile eğitim alması ve bilgisini deneyime dönüştürmesi asıl amaçtır.
 • Zenica Üniversitesi’nin mezun olan öğrencilerine sunduğu Europass mavi diploma ile istediği, hayalini kurduğu bir ülkede kariyer yapma hakkı kazanan öğrenci YÖK tarafından da kabul gören diploması sayesinde isterse Türkiye de de iş hayatına atılabilir.
 • Avrupa’nın göbeğinde yer alan bu akademik kurum sayesinde öğrenci bilimsel etkinliklerde kendisini ifade etme imkânına sahip olurken, aynı zamanda mesleğinin geleceği hakkında da ipuçları edinebilir.
 • Zenica Üniversitesi’nde eğitim alacak öğrenci farklı bir ortamda bulunuyor olmanın getirdiği dünya görüşüne sahip olurken geleceği ile ilgili bağlantıları daha öğrencilik sürecinde gerçekleştirebilir.
 • Birçok Avrupa üniversitesi ile eşdeğerde eğitim hakkı sunan Zenica Üniversitesi eğitim harç bedeli ve yaşam giderleri açısından oldukça ekonomiktir. Öğrenci dünya standartlarında eğitim hakkını çok az bir bütçe ile karşılayabilmektedir.

Zenica Üniversitesi Yaşam Giderleri

Zenica Üniversitesi Bosna Hersek’in en köklü eğitim kurumlarından birisidir. Diğer Avrupa üniversiteleri ile eşdeğer eğitim veren bu köklü kurumun tek farklı diğer üniversitelere nazaran daha düşük eğitim harç bedeli uygulamasına sahip oluşudur. Öğrenci farklı bir Avrupa üniversitesinde alacağı eğitim için bir yıllık eğitim har bedeli olarak 4000-5000 Euro ödemesi gerekiyorken, Zenica Üniversitesi eğitim harç bedeli 1500 Euro’dur. Buda öğrencinin maddi sıkıntı yaşamadan eğitim alabilmesine olanak sağlamaktadır. Bunun yanı sıra öğrenci yurtlarının da konaklama giderleri oldukça düşük olup, öğrencinin ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte yurtlar bulunmaktadır. Aynı zamanda kiralık ev seçenekleri de öğrenciler tarafından değerlendirilmektedir.

Bosna Hersek yakın zamanda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından yaşadığı toparlanma süreci, öğrenciye ekonomik ve ucuz bir öğrencilik hayatı yaşamasına yardımcı olmaktadır. Yeme içme giderlerinden gerek şehir içi ve şehirlerarası ulaşım, gerekse konaklama giderlerine kadar birçok kalem ihtiyaç oldukça düşük maliyet ile karşılanabilir. Ayrıca sosyal yaşamda oldukça ucuz olması bakımından öğrenci hem aktif ve eğlenceli hem de bütçesini sarsmadan eğitim alabilmektedir. Bu durum öğrencinin küçük bir bütçe ile konforlu bir eğitim süreci geçirmesinde etkili olmaktadır.

Zenica Üniversitesi Bölümleri

Zenica Üniversitesi hizmete başladığında sadece metalürji enstitüsü olarak kurulmuştur. ancak zaman içinde değişen ve gelişen eğitim ihtiyacını karşılama amacı ile her yıl yeni bölümler eklenmiştir. Günümüzde 12 ayrı bölümde eğitim verilmektedir. Buna göre;

Zenica Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Ön Lisans)

Cerrahi tıp

iç hastalıkları

neropsikiatri

Aile ve çocuk sağlığı

cerrahi

rehabilitasyon

Sosyal pedagojidir.

Zenica Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Sınıf öğretmenliği

İngiliz dili ve edebiyatı

Alman dili vee edebiyatı

BHS dili ve edebiyatı

Türk dili ve edebiyatı

Matematik ve enformatiktir.

Zenica Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoloji

anatomi

patoloji

aile hakimliğidir.

Zenica Üniversitesi Pedogoji Fakültesi

Okul öncesi

Sosyal Pedogoji

psikolojidir.

Zenica Şehri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Zenica Bosna Hersek’in 4. büyük şehridir. Geçmişten gelen Osmanlı dönemine ait izler kadar, Bosna savaşında yer alan Türk taburunun yerleşkesi olan Zenica, Türk dostu ve Türk canlısı bir Avrupa şehridir. Şehirde tarihi doku ile günlük hayat iççice geçmiştir. Osmanlının hüküm sürdüğü topraklarda günlük hayat içinde tarihi bina, köprü ve camiler hala aktif biçimde kullanılmaktadır. Bosna nehrinin etrafına kurulan şehrin başkente uzaklığı 70 km’dir ve ulaşım kolaydır.

Bosna Hersek’in sanayisinin yüzde 65 lik kısmının Zenica ’da bulunduğunu söylemek, halkın refah düzeyi hakkında da ipucu vermektedir. Yeşillikler içinde yer alan Zenica sıcakkanlı insanı, modern ve yaşanabilirliği yüksek sosyal ortamı ile Türklerin hiç yabancılık çekmeden, kendi memleketinde nefes alıyormuş hissine kapılacağı bir Avrupa şehridir. Şehirde yer alan Zenica Üniversitesi’nin popülasyonunun yükselmesi şehirdeki hareketliliği bir kat daha arttırmaktadır.

Bosna Hersek Zenica Üniversitesi Kayıt Şartları

Zenica Üniversitesi’ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adaylarının hazırlaması gereken evraklar;

Kimlik kartının aslı ve noter tasdikli nüshası

Uluslararası doğum belgesinin aslı ve noter tasdikli sureti

Nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgâh evrakının aslı ve sureti

Nüfus müdürlüğünden alınmış nüfus kayıt örneği

Renkli apostilli ve noter onaylı taahhütname

transkript belgesinin aslı, renkli apostilli ve noter onaylı sureti

Lise diplomasının aslı ve noter onaylı sureti

Fotoğraflı sağlık raporunun aslı, renkli apostilli ve noter onaylı sureti

Taahhütnamede kefil gösterilen kişinin kimlik bilgileri ve çalışma belgesi

Bosna Hersek tarafından verilen ve üzerinde ibare bulunan bir yıllık sağlık sigorta poliçesinin aslı

Pasaportun aslı ve sureti

UYAP sabıka kaydı ve soruşturma temiz kâğıdı aslı

8 adet pasaporta kullanıma uygun biyometrik fotoğraf

Zenica Üniversitesi’ne kayıt işlemlerinde öğrenci adayından talep edilen evraklar bunlardır. Bu evrakların istenildiği biçimde ve eksiksiz olarak hazırlanıp teslim edilmesi, önemli bir detaydır.

Bosna Hersek Zenica- Türkiye’den Ulaşım Nasıl Sağlanıyor?

Türkiye’den Zenica ’ya ulaşmak için karayolu, havayolu, ya da demiryolu tercih edilebilir. Ancak günümüz koşullarında demiryolu ile Avrupa’ya gitmek ihtiyaç duyulan süre sebebi ile çok ilgi görmemektedir. Havayolu ile ulaşım ise en çok tercih edilen yöntem olup gerek eğitim amacı ile Zenica ‘ya gidenler, gerekse iş ya da turizm amaçlı Zenica ‘ya ulaşmak isteyenler uçak ile ulaşmaktadır. Zenica ‘ya havayolu ile gitmek isteyenler için İstanbul’dan her gün THY ve özel havayolu şirketlerinin uçuşu bulunmaktadır. İstanbul’dan Saraybosna’ya ulaşım gerçekleşmekte ve burada Zenica ‘ya karayolu ile gidilebilmektedir. Saray Bosna ile Zenica arasındaki mesafenin 70 km olduğu düşünülecek olursak, bu yolculuk ortalama 1 saatte gidilebilmektedir. Saraybosna ile İstanbul arasındaki uçuş mesafesi de ortalama 2 saat sürmektedir. Havayolu ile Zenica ‘ya ulaşmayı hedefleyen bir kişi ortalama bekleme süreleri ile birlikte 4-5 saatte Zenica ‘ya ulaşabilmektedir.

Zenica ‘ya karayolu ile ulaşmak biraz daha yorucu olabilir. Ancak macera arayan “hem giderim hem gezerim” mantığını takip edenler ise karayolunu değerlendirmektedir. Özel otomobil ile Zenica ‘ya ulaşmak isteyenler tahmini 1300 km’lik yolu göze almak durumundadır. Ortalama 15 saat süren bu yolculuk iki şoför olduğu zaman keyifli bile olabilir. İstanbul’dan Zenica ‘ya doğru yola çıkan araç ile öncelikle Bulgaristan’a giriş yapılmakta, yol üzerinde Pazarcık ve Sofya geçilerek Sırbistan’a gümrük kapısına ulaşılmaktadır. Buradan Belgrad, dobroj ve Zenica ‘ya ulaşılabilmektedir. Balkanların eşsiz manzaralarının keyfini çıkartmak isteyenler için alternatif ulaşım olarak kara yolu değerlendirilebilir ya da konfordan vazgeçmeyenler Zenica ya ulaşım için havayolunu değerlendirebilir.

Bosna Hersek Eğitim Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı çok uzun zamandan bu yana yurtdışı eğitim danışmanlığı alanında hizmet veren ve bu alanda kalite çıtasını her daim bir adım yükseğe çıkartan aracı kurumdur. Bugün Türkiye geneline bakıldığında yurtdışında üniversite eğitim almak isteyen öğrenci adaylarının yüzde 65 oranında kısmı Eurostar ile bağlantı kurmakta ve aracılık hizmeti almaktadır. Yıllarını bu alanda geçirtmiş olmanın getirdiği bilgi birikimi ve uzman kadrosu ile hizmet sunan Eurostar, öğrenci adayının okula kayıt kabul işlemlerinin başlamasından mezuniyetine kadar eğitim süresinin her anında yanında yer almakta, olası her türlü soruna karşı çözüm üreterek öğrencinin huzurlu ve konforlu eğitim almasında etkili olmaktadır.

Zenica Üniversitesi Ekonomi Yönetimi

Zenica Üniversitesi Ekonomi Yönetimi

Zenica Üniversitesi Ekonomi Yönetimi Hayalleriniz büyükse ve ülke sınırlarını aşıyorsa o halde eğitim standardı yüksek bir üniversitede eğitim almanız önemlidir. Zenica Üniversitesi Ekonomi Yönetimi bölümü sizi hayallerinizi yaklaştıracak nitelikli bir eğitim kurumudur. Peki, Zenica Üniversitesi’ni bu kadar ilgi çekici kılan özellikler Zenica Üniversitesi Balkanlarda yer alan ve Avrupa genelinde eğitim başarısını ispat etmiş köklü eğitim […]

Okumaya devam et 0
Zenica Üniversitesi Doğu Dilleri Ve Edebiyatı

Zenica Üniversitesi Doğu Dilleri Ve Edebiyatı

Zenica Üniversitesi Doğu Dilleri Ve Edebiyatı Doğu dillerine ilgi duyuyorsanız ve bu alanda üniversite eğitimi almayı hedefliyorsanız Zenica Üniversitesi Doğu Dilleri Ve Edebiyatı bölümü tam da aradığınız kriterlere uygun bir yükseköğretim kurumudur. Bosna Hersek’in en köklü eğitim kurumlarından birisi olan Zenica Üniversitesi hizmete girdiği günden bu yana her geçen gün hizmet çıtasını yükseltmiş ve bulunduğu […]

Okumaya devam et 0
Zenica Üniversitesi Bhs Dili Ve Edebiyatı

Zenica Üniversitesi Bhs Dili Ve Edebiyatı

Zenica Üniversitesi Bhs Dili Ve Edebiyatı Dünya dilleri alanında akademik eğitim almak istiyorsanız yurtdışı hedefleriniz varsa ve Avrupa’da üniversite eğitimi alacaksanız ve o halde Zenica Üniversitesi Bhs Dili Ve Edebiyatı bölümünü değerlendirmeniz en mantıklı karar olacaktır. Dillerin doğduğu topraklarda Avrupa’nın merkezi ve dolayısı ile bilimsel gelişmelerinde merkezi durumunda olan bir noktada bulunan Zenica Üniversitesi bu […]

Okumaya devam et 0
Zenica Üniversitesi Okul Öncesi

Zenica Üniversitesi Okul Öncesi

Zenica Üniversitesi Okul Öncesi Okul öncesi öğretmenliği eğitimi almak için üniversite seçimindesiniz ve karar vermekte zorlanıyorsanız o halde ufkunuzu biraz daha genişletelim mi? Neden Zenica Üniversitesi okul öncesi eğitimi almayı düşünmüyorsunuz? Düşünün ki, sizin için ne kadar avantajlı ve verimli bir eğitim süreci olacağına eminiz, kararınızı Zenica Üniversitesi okul öncesi ’den yana kullanacaksınız. Zenica Üniversitesi […]

Okumaya devam et 0
Zenica Metalurji Mühendisliği

Zenica Metalurji Mühendisliği

Zenica Metalurji Mühendisliği Zenica Metalürji Mühendisliği fakültesinde eğitim alıyor olmak sizin de kulağınıza hoş gelmiyor mu? Bir düşünün seçkin bir üniversite, Avrupa şehri ve farklı bir ortamda alınacak üniversite eğitiminin size katacağı artı değeri bir düşünün. Sizin de ilginizi çekti değil mi? O halde gelin Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak Zenica Metalürji Mühendisliği bölümünde eğitim […]

Okumaya devam et 0
Zenica Üniversitesi Ebelik

Zenica Üniversitesi Ebelik

Zenica Üniversitesi Ebelik Hayallerinizi Bosna Hersek’te gerçekleştirmek istemez misiniz? Özellikle ebelik alanında eğitim almak ve bu eğitimi dünya standartlarında bir üniversite seçerek ve rakiplerinizden bir adım önde iş hayatına başlıyor olmak sizin de ilginizi çekmez mi? O halde Zenica Üniversitesi Ebelik bölümü tam sizin aradığınız kriterlere yönelik bir eğitim kurumudur. Zenica Üniversitesi Ebelik bölümü ve […]

Okumaya devam et 0
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!